Lichtgewicht vulkanische bouwstoffen

Lichtgewicht vulkanische bouwstoffen worden vooral toegepast als ophoogmateriaal in civiele werken. Maar ook in lichtgewicht beton doen zij hun speciale werk. Het gaat om materialen met een lage volumieke massa. Dit maakt deze uitermate geschikt als ophoog- of aanvulmateriaal in zettingsgevoelige gebieden. Bouwstoffen Unie levert onder andere Lava, Heklabims®, Korrethbims® en Flugsand. Wij kunnen u die logistiek leveren per schip of vrachtwagen. Vanzelfsprekend zijn ook deze producten gecertificeerd conform het Besluit Bodemkwaliteit en voorzien van CE-markering.

Yalibims

Yali is een licht gewicht puimsteen afkomstig van het Griekse eiland Gyali. Dit eiland bergt circa 100 miljoen m3 reserves aan bims van de hoogste kwaliteit. Het vulkanische gesteente onderscheidt zich door een zeer constante kwaliteit met een laag soortelijk gewicht, vanaf 680 kg per m3, ruwe structuur met hoge inwendige wrijvingshoek en unieke water- en luchtverdeling. Deze Yali is specifiek te gebruiken voor o.a. licht ophogingen in wegenbouw projecten, lichtgewicht beton, in substraat, voor daktuinen en in de tuinbouw.

Lava: lichtgewicht toeslagmateriaal

Onze producenten winnen lava in het Eifelgebergte in Duitsland. Het is een poreus en daarom absorberend en drainerend materiaal. Het geeft een goede haakweerstand en een soortelijk gewicht van circa 1.000 kg per m3 los gestort. Lava is geschikt als funderingslaag in zettingsgevoelige gebieden. Maar ook als funderingslaag waarbij een drainerende werking is verlangd, zoals bij sportvelden. Ook vindt lava zijn weg als lichtgewicht toeslagmateriaal in betonwaren en de baksteenindustrie. Eveneens wordt filtermateriaal in waterzuiveringsinstallaties toegepast. Brokken lava fungeren als geluidsreducerend materiaal in geluidsschermen en als decoratie in (schans-)korven.

Korrethbims, goede haakweerstand

Korrethbims® wordt gewonnen in het Duitse Eifelgebergte. Het materiaal heeft een goede haakweerstand en is poreus en daarom absorberend en drainerend. Het heeft een soortelijk gewicht van circa 850 kg per m3 los gestort bij een natuurlijk vochtgehalte. Het materiaal weegt nat, na verdichting, per m3 circa 1.050 kg.

Heklabims: absorberend en drainerend

Heklabims® wordt gewonnen in het Hekla gebergte in IJsland. Dit materiaal onderscheidt zich door een goede haakweerstand. Eveneens is het zeer poreus en dus absorberend en drainerend. Ook biedt Heklabims een opvallend laag soortelijk gewicht: circa 320 kg per m3 droog los gestort. Door de vochtopname loopt het soortelijke gewicht op tot circa 650 kg per m3 los gestort.

Flugsand: aanvullen en ophogen

Flugsand bestaat uit poreus fijnkorrelig materiaal van vulkanische oorsprong. Het is afkomstig uit groeves in Duitsland. Flugsand kent een lage dichtheid. Daardoor wordt het ongebonden toegepast als categorie 1 bouwstof in de wegenbouw. Ideaal voor aanvullingen en ophogingen in gebieden waar gemakkelijk verzakkingen optreden.